CUCINA GENUINA, TUTTO FRESCO, TUTTO DI STAGIONE
DA PICCOLE PRODUZIONI LOCALI DI QUALITA’

UNA CUINA SENZILLA I CASOLANA, TOT FRESC, TOT DE
L’ESTACIÓ AMB ESPECIAL ATENCIÓ ALS PETITS PRODUCTORS LOCALS

COCINA SENCILLA Y CASERA,TODO FRESCO, TODO DE ESTACIÓN
PRODUCTOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES LOCALES

SIMPLE HOMELY CUISINE, EVERYTHING FRESH AND SEASONAL
LOCALLY-PRODUCED QUALITY INGREDIENTS